Mijn aanbod, mijn methodologie

Uw bedrijf groeit, u hoeft geen reclame te maken, klanten komen door mond-tot-mondreclame, maar … u voelt zich overstelpt door de verwachtingen en eisen van uw klanten.
Het beheer van de groei van uw bedrijf is niet iets waarmee u kunt improviseren!

Groei zonder ernstige voorbereiding op de toekomst betekent een groot en vaak onderschat risico.

R

Mijn Aanbod

 • Groei onthullen, creëren, zonder de kosten te verhogen;
 • Het hele team motiveren naar verbetering;
 • Ervoor zorgen dat het team deze verbeteringen aanvaardt en zich toe-eigent;
 • Dat het team erin gelooft; en
 • Deze verbeteringen voortzet en onderhoudt.

Door op twee niveaus te handelen:

=

STRUCTUUR EN ORGANISATIE

 • Ik luister naar uw personeel, de leden van uw organisatie of van een bepaalde afdeling en maak een analyse van: Wie doet wat? Hoe? Waarom? en Wie zorgt voor vervanging in geval van afwezigheid. Als resultaat van deze analyse identificeer ik de respectieve taken en potentiële verbeterpunten van elke medewerker. Sommige punten vereisen investeringen die evenwel zullen resulteren in tijdwinst en groei met als gevolg een stijging van het zakencijfer, hoger dan de gegenereerde kosten.

 

 • Hebt u geen tijd meer om regelmatig uw leveranciers te ontmoeten en te controleren of ze u nog altijd hun beste voorwaarden geven?  Ik begeleid u bij die analyse en de besprekingen om druk uit te oefenen op de kosten. Zo genereert u meer marge en verhoogt u uw winstgevendheid.

 

 • Het is belangrijk om de missie en de waarden van het bedrijf duidelijk te definiëren. Uw medewerkers hebben visie en waarden nodig om zich te kunnen identificeren met de doelstellingen van het bedrijf zodat “het” bedrijf “hun” bedrijf wordt.

 

 • Indien nodig stellen we de procedures op om de processen te vereenvoudigen en te standaardiseren. Om te groeien heeft een onderneming structuur en een minimum aan een door iedereen gekende en aanvaarde regelgeving nodig. Veel bedrijven hebben geen rampenplan dat, indien nodig, in werking treedt om de continuïteit van het bedrijf te verzekeren.

 

 • Om het project af te ronden wordt er aan de interne communicatie en de samenwerking tussen de verschillende afdelingen gesleuteld. Conflicten en frustraties tussen de financiële afdeling en het commerciële team vermijden, klinkt u dat vertrouwd in de oren?

Onze prioriteit  KLANTENTEVREDENHEID !

Up 2 Better

=

HUMAN RESOURCES

Uw mensen, uw werknemers, zijn waarschijnlijk het kostbaarste wat uw bedrijf heeft.

Zonder hen kan uw bedrijf niet overleven!

Laten we daarom de mensen opnieuw centraal stellen in ons beleid.

Burn-out, Bore-out, Stress, Frustraties, Fouten, Demotivatie, ….

Laten we komaf maken met deze kwalijke uitwassen en begrippen introduceren zoals welzijn en werktevredenheid, individuele en collectieve groei, vertrouwen, individuele en collectieve verantwoordelijkheid, respect. Als bij toverslag zal hieruit groei-onthullen!

Uw levenskwaliteit zal verbeteren, de afwezigheidsgraad zal dalen en uw onderneming zal duurzaam groeien!

 

 Ik wil hier verwijzen naar het voorbeeld dat Frédéric Laloux in zijn boek « Reinventing Organizations » gebruikt.

Up2Better

Stel je voor dat al uw medewerkers allemaal pinguïns zijn. Op de begane grond waggelen ze als rare beestjes van links naar rechts en omgekeerd. Eens ze echter de oceaan induiken, voelen ze zich gelukkig en zijn ze slim, snel en efficiënt.

 

Up2 Better kan u op verschillende manieren helpen:

 • Individuele coaching “on the job”. Het werk uitvoeren samen met uw medewerker.
 • Talenten en vaardigheden ontwikkelen door middel van training en opleidingen.
 • Leren omgaan met verandering, stressmanagement en Burn-Out preventie.
 • Verhoging van de motivatie en betrokkenheid bij het werk.
 • Werving, selectie en opleiding van personeel.

Onze prioriteit   PERSONNEELSTEVREDENHEID !

R

Mijn methodologie

Na een intakegesprek bepalen we samen de meest geschikte aanpak binnen uw bedrijf.

 • Eenmalig (een of meer dagen);
 • Structureel, periodiek;
 • Samenwerking in een bepaalde rol.

 

Interventies worden aangeboden onder verschillende vormen:

 • Strategisch denken, samen met de bedrijfsleider;
 • Opstellen en implementeren van een actieplan;
 • Opleiding en coaching van uw teams;
 • Individuele coaching en coaching van uw medewerkers.
R

Mijn doelstellingen en waarden

Mijn energie en vaardigheden ten dienste stellen van kmo’s die een duurzame groei willen stimuleren en winstgevendheid willen verhogen met respect voor de mens.

Veel kmo’s zijn geboren uit de wilskracht van één persoon, U als ondernemer.

U helpen is mijn passie zodat u tijd kan vrijmaken voor uw creativiteit en passie!

R

Wat mag u van een mentor verwachten?

📌 Correct advies
📌 Een globale visie
📌 Een persoonlijke ontwikkeling
📌📌📌 Maar vooral: oprechtheid!

Ja, het is vaak moeilijk om problemen in verband met het werk met collega’s of familieleden te bespreken wegens te gevoelig of te vertrouwelijk.
Een mentor biedt een luisterend oor en advies.
Wilt u het eens proberen? Neem contact met me op,

Alle bedrijven doorlopen in hun groei verschillende fasen.
Ontdek gratis en in 5 minuten als ook uw bedrijf met een groeicrisis wordt geconfronteerd

QUIZZZ…

Download de quiz en ontdek de verschillende groeifasen van een KMO !

Geen paniek, elk zichzelf respecterend bedrijf en KMO ervaart verschillende groeifasen.
In welke fase bevindt jouw bedrijf zich?