Anne Guns

Anne Guns

Management Consulting

R

Mijn Aanbod

 • Groei onthullen, creëren, zonder de kosten te verhogen;
 • Het team motiveren voor deze verbeteringen;
 • Ervoor zorgen dat het team deze verbeteringen aanvaardt en zich toe-eigent;
 • Dat het team erin gelooft; en
 • Deze verbeteringen voortzet en onderhoudt.

Door ingreep op twee niveaus:

=

STRUCTUUR EN ORGANISATIE

 • Ik luister naar de leden van uw onderneming, van uw organisatie, of van een bepaalde afdeling, om een analyse te maken van alle taken en processen. We gaan hier kijken naar Wie doet Wat? Hoe? en Wanneer? En Wie zorgt voor vervanging in geval van afwezigheid?

Uit deze analyse wordt het dan mogelijk om alle taken en voor verbetering vatbare punten te identificeren. Deze analyse kan leiden tot de conclusie dat voor sommige aspecten een investering noodzakelijk is. Deze investeringen laten toe om tijd en energie te besparen.

De vrijgekomen tijd kan door de leden van de onderneming worden besteed om het zakencijfer te verhogen, om nieuwe klanten te vinden of om een nieuwe taak op zich te nemen en mogelijke « groei te onthullen, en te creëren » .

 • U hebt geen tijd meer om uw leveranciers regelmatig te ontmoeten teneinde de kosten te drukken en naar hun aanbiedingen na te gaan? Ik help uw in deze analyses en besprekingen die ertoe leiden uw marges en rendabiliteit te verhogen.
 • Het is zeer belangrijk om de visie en de waarden van uw onderneming te bepalen. Zonder visie en waarden zijn de doelstellingen niet duidelijk en zullen zij zinloos zijn. Medewerkers moeten zich kunnen identificeren met deze doeleinden en waarden.
 • Indien nodig zullen we processen en procedures opstellen. Dit zorgt voor uniformisering en methodologie in het bedrijf. Om te groeien heeft een onderneming nood aan een minimum aan structuur met duidelijke en geschreven regels. Hoeveel bedrijven hebben zelfs nooit gedacht  aan hun « continuiteitsplan, calamiteitenplan »?
 • Om het project af te ronden is het nodig te sleutelen aan de interne en externe communicatie en aan de interne samenwerking tussen afdelingen. Frustraties en misverstanden tussen de financiële afdeling en het commerciële team … herkent u dit?

Onze prioriteit  KLANTENTEVREDENHEID !

Up 2 Better

=

HUMAN RESOURCES

De werknemer is waarschijnlijk het meest kostbaar en het meest belangrijk element in uw onderneming. Zonder werknemer(s) kan je bedrijf  niet overleven!

De werknemer moet opnieuw centraal geplaatst worden.

Burn-out, Bore-out, Stress, Frustraties, Fouten, Demotivatie, Negatieve instelling ….

Dit willen we niet meer horen of zien in onze moderne werkomgevingen. Laat ons werktevredenheid, welzijn, persoonlijke en collectieve ontwikkeling, vertrouwen, individuele en collectieve verantwoordelijkheid, engagement, betrokkenheid en respect introduceren in het bedrijf.  En als bij toverslag, zal er uit deze menselijke organisatie groei-onthullen!

Uw levenskwaliteit zal flink verbeteren, de afwezigheidsgraad van het personeel gaat dalen, en uw onderneming gaat duurzaam groeien!

Kijk naar het voorbeeld dat Frédéric Laloux in zijn book « Reinventing organizations » gebruikt.

Up2Better

Laat ons even inbeelden dat al uw medewerkers pinguïns zijn. Als u ze op de begane grond laat wandelen, dan zijn het rare beestjes die van links naar rechts en van rechts naar links schommelen. Maar laat ze eens de oceaan induiken, en ze zullen gelukkig, slim, snel en efficiënt zijn!

 

Up2 Better kan u op verschillende manieren helpen:

 • Individuele coaching “on the job” (voordoen samen met je medewerker);
 • Ontwikkeling van talenten en vaardigheden door gepaste individuele training en opleidingen;
 • Change management, stressbeheer en preventie van burn-out;
 • Verhoging van motivatie en inzet op het werk;
 • Rekrutering, selectie en opleiding van personeel.

 

Onze prioriteit   PERSONNEELSTEVREDENHEID !

R

Mijn methodologie

Na een eerste ontmoeting bepalen we samen hoe we te werk zullen gaan en welke interventie het best past binnen uw onderneming of organisatie:

 • Eenmalig (een of meerdere dagen);
 • Structureel, periodiek;
 • Samenwerking in een bepaalde rol.

De interventies worden aangeboden onder verschillende vormen:

 • Strategisch denken met de eigenaar en het hoofd van de onderneming;
 • Opstellen en implementeren van een actieplan;
 • Opleiding en coachen van de teams;
 • Ondersteuning en individuele coaching van medewerkers.
R

Mijn doelstellingen en waarden

Mijn energie en vaardigheden inzetten voor KMO’s die hun groei wensen te stimuleren, die nadenken over hun toekomst, over hun winstgevendheid, met een doeltreffende focus op de menselijke factor.

Veel KMO’s zijn ontstaan uit de kracht en de wilskracht van één persoon. Welnu: deze entrepreneurs en hun bedrijf helpen is mijn passie en die van mijn team!

De ondernemer helpen en bijstaan, opdat hij/zij wat tijd vrij kan maken voor zijn/haar passies en creativiteit!

R

Mijn ervaring

 • 30 jaar aan het hoofd van KMO’s (verkoop van producten en diensten aan KMO’s).
 • 20 jaar als algemeen directeur van KMO’s:
  • Drive Lease NV: herstructurering en verkoop aan ASLK.
  • Top lease: integratie van 3 ondernemingen met uiteenlopende culturen.
  • Excelease NV: reorganisatie en beheer van de groei en de herstructurering na bankcrisissen van 2008 en 2011, verkoop in 2015 met overnamen van het personeel.
 • In 2008 top 30 vrouwen business in België (trends top).