Groei onthullen in uw onderneming!

Hoe en Waarom?

Wat is ondernemingsgroei?

Er bestaan verscheidene vormen van ondernemingsgroei en verschillende manieren om die groei te realiseren.

Groei is een complex en meerdimensionaal fenomeen dat afhangt van de wil van de ondernemer.

Meerdere studies komen tot dezelfde vaststelling; Ik nodig u uit die van UCM van april 2014 te lezen: « Groeien, de uitdaging van de kmo’s om te overleven ». Hieruit blijkt dat de meerderheid van de kmo’s in België moet groeien om te kunnen overleven en rendabel te worden.

Maar wat betekent groeien? Verkoopvolume, omzet en winsten verhogen?

Inderdaad, maar wat zijn de struikelblokken?

 • Ik ben bang om te groeien;
 • Small is beautiful, waarom zou ik uit mijn ‘comfortabele’ zone stappen?
 • Familieonderneming;
 • We vinden de gepaste medewerkers niet!
 • 39,8 % van de ondernemingen antwoordden: personeel aanwerven kost geld, en ontslaan nog meer!  Wist u dat slechts één groeiende onderneming op twee, personeel aanwerft?

Welnu, precies deze ondernemingen verhoogden hun zakencijfer met 20%!

Voelt u zich aangesproken door wat hieronder volgt?

 • U hebt de tijd niet meer om te doen wat u graag doet?
 • Uw mailbox raakt boordevol?
 • Uw medewerkers beweren overbelast te zijn?
 • Het aantal klachten of fouten stijgt?
 • Veel te veel langdradige en weinig productieve vergaderingen?
 • Uw zakencijfer blijft stabiel maar uw kosten verhogen?
 • U bent niet meer in staat doeltreffend en in vertrouwen te delegeren? Alles valt terug op uw schouders?
 • De gemiddelde betalingstermijn van uw klanten verhoogt alsmaar? Geen tijd meer om schuldvorderingen op te volgen?
 • Om al die problemen op te lossen staat u helemaal alleen.

Is er groeipotentieel in mijn onderneming? 

Een beeld van de situatie in België: uit een studie van UCM in samenwerking met Unizo -op een database van 1.050.000 KMO’s geregistreerd op de kruispuntbank van ondernemingen- blijkt dat het aantal ondernemingen met een groeipotentieel 59,4% bedraagt te Brussel, 74 ,8% in Wallonië en 73,6% in Vlaanderen.

Uit een studie van Ernst &Young (december 2015) met betrekking tot de supercompetitieve kmo’s  in de commerciële niet-financiële sector, blijkt dat slechts 1 kmo op 15 echt supercompetitief is.

Maar hoe gaan die super-competitieve kmo’s dan te werk om zo succesvol te zijn?

Er is geen toverformule, eerder een geheel van kenmerken, namelijik:

Zo zijn er drie:

  • de wil om te groeien (dankzij een doeltreffend teamwork, met een uitstekende kennis van de onderneming en haar omgeving, een klare kijk op de toekomst, en op voorwaarde te aanvaarden om te worden gechallenged).
  • de capaciteit om deze groei te beheren (door verder te kijken dan de lokale markt, zich te omringen met doeltreffende partners en door zich te differentiëren van de anderen).
  • de capaciteit om op termijn vol te houden (wat o.a. de investering inhoudt in performante management toolsen het opzetten van ‘tegengewichten’ in de beslissingsprocessen).

 

Ziehier hoe Up2 Better -door de analyse van de « 5W » (wie doet wat, hoe, waarom en waar?)- u kan helpen en u begeleiden om de groei te onthullen in uw onderneming.

Ontdek hier onze begeleidingsformules:

Aanbieding Up2 Better Sheet2